Vavřík stavby s.r.o.
IČO / DIČ: 291 21 957 / CZ 291 21 957 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 247 871 270 / 0300

sídlo: Příkosice 151, 338 43 Mirošov
provozovna: Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk
mobil: +420 721 502 708
e-mail: vavrik@vavrikstavby.cz

O nás 


Společnost Vavřík stavby s.r.o. je stavební firma jejíž činnost spočívá především ve fyzické realizaci a projekci dopravních, vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb.

Ve všech oborech činnosti společnost využívá mnohaletých zkušeností svých zaměstnanců mimo jiného z působení u firem Silnice Nepomuk a.s., SILNICE NEPOMUK s.r.o., EDIKT a.s., Stavby silnic a železnic a.s. nebo Skanska a.s. Majitel a jednatel společnosti je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Celý ostatní tým vedoucích a technických pracovníků společnosti je složen z absolventů středních škol stavebního zaměření s mnohaletou praxí ve stavebnictví. Všichni pracovníci dělnických profesí jsou řádně proškoleni, vyškoleni a mají potřebnou zdravotní, technickou i profesní způsobilost k jimi prováděným činnostem.

Bližší informace o společnosti a její činnosti získáte z následujících záložek.