Vavřík stavby s.r.o.
IČO / DIČ: 291 21 957 / CZ 291 21 957 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 247 871 270 / 0300

sídlo: Příkosice 151, 338 43 Mirošov
provozovna: Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk
mobil: +420 721 502 708
e-mail: vavrik@vavrikstavby.cz

Reference

 

Společnost Vavřík stavby s.r.o. byla fyzicky založena zápisem do obchodního rejstříku dne 7. listopadu 2011 a po personálně organizačních přípravách zahájila svou činnost počínaje rokem 2012.

 

Od té doby jsme pro nejrůznější objednatele z řad fyzických i právnických osob či obcí zrealizovali nemálo stavebních a projekčních zakázek. Některé vybrané jsou uvedeny níže v přehledech dílčích let, kde máte možnost se s nimi po rozkliknutí seznámit. Všechny námi dokončené zakázky byly provedeny s náležitou péčí a to důsledně, řádně a odborně. Takto byly předány jednotlivým objednatelům.

 

Velice rádi v přehledu již brzy uvidíme i pro Vás námi zhotovené dílo.

Informace:

2012

2013