Vavřík stavby s.r.o.
IČO / DIČ: 291 21 957 / CZ 291 21 957 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 247 871 270 / 0300

sídlo: Příkosice 151, 338 43 Mirošov
provozovna: Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk
mobil: +420 721 502 708
e-mail: vavrik@vavrikstavby.cz

Reference

2012

Vybrané referenční stavební zakázky

 

OBJEDNATEL

místo realizace, název akce

termín provádění

finanční objem

EUROVIA Silba, a.s.

Chrášťovice, Oprava obecní návsi

05 - 06 / 2012

727 tis. Kč

Obec Oselce

Oselce, Výstavba TI pro novou OZ

05 - 08 / 2012

1.400 tis. Kč

Obec Šťáhlavy

Šťáhlavice, Úprava MK a vjezdů

05 - 08 / 2012

4.867 tis. Kč

EUROVIA Silba, a.s.

Hradešice, Rekonstrukce chodníků při komunikaci I/22

07 - 08 / 2012

479 tis. Kč

Obec Lhotka u Radnic

Lhotka u Radnic, Oprava MK náves

08 - 09 / 2012

422 tis. Kč

Mikroregion Úslava

Postupné srovnání vybavenosti obcí mikroregionu

08 - 09 / 2012

335 tis. Kč

Lesy ČR s.p.

Modlín, LC Rovná lípa

08 - 10 / 2012

422 tis. Kč

EUROVIA Silba, a.s.

Klatovy, Dlážděné chodníky v ulici Za Čedíkem

08 - 10 / 2012

730 tis. Kč

Obec Klášter

Klášter, Cyklostezka Helenka, Klášter - Nepomuk

08 - 10 / 2012

793 tis. Kč

Město Nepomuk

Nepomuk, Cyklostezka Helenka, Nepomuk - Klášter

09 - 10 / 2012

484 tis. Kč

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Plzeň, Komunikace pro BD Bručná č.p. 688/3

05 - 11 / 2012

1.611 tis. Kč

AGRO Blatná, a.s.

Kamenný Újezd, Sklad balených hnojiv

08 - 12 / 2012

781 tis. Kč

Město Mýto

Mýto, Bezbariérová úprava č.p. 537 - lékárna

10 - 12 / 2012

499 tis. Kč

paní Lenka Bobková

Šťáhlavy, Infrastruktura pro RD Pod zámkem Kozel

10 - 12 / 2012

1.000 tis. Kč

EKO KOMÍNY, s.r.o.

Rokycany, Oprava komunikací v areálu společnosti

11 - 12 / 2012

812 tis. Kč

 

Vybrané referenční projekční zakázky

 

OBJEDNATEL

stupeň PD, název akce

termín provádění

finanční objem

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň - jih

Projektové dokumentace pro provádění staveb HPC 1 a PEM 1 v k.ú. Předenice a  HPC 2, VPC 7, PEM 1 a PEM 2 v k.ú. Přeštice

02 - 06 / 2012

231 tis. Kč

Město Starý Plzenec

Projektové dokumentace pro územní souhlas na akce: „Úprava plochy a terénní úpravy pozemku p.p.č. 2136/1 k.ú. Starý Plzenec“ a „Opravy MK ul. Gorkého a Dr. Beneše“

05 - 07 / 2012

30 tis. Kč

AUTO PVP s.r.o.

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení na akci: „INFRASTRUKTURA OBYTNÉ ZÓNY KAMENNÝ ÚJEZD – SO 01 Komunikace“

06 - 08 / 2012

30 tis. Kč

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Rokycany

Projektové dokumentace pro provádění staveb HPC 2 a VPC 4  v k.ú. Chlum nad Berounkou

03 - 09 / 2012

83 tis. Kč

EKO KOMÍNY, s.r.o.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby na akci: „Oprava povrchů komunikací na střediscích společnosti EKO KOMÍNY, s.r.o. v Brně a Rokycanech“

09 - 10 / 2012

30 tis. Kč

Obec Veltruby

Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci: „Veltruby, rekonstrukce MK ul. Za Jezerem, ul. Hradišťská a ul. Školní“

11 - 12 / 2012

186 tis. Kč

SKY-SOFT spol. s r.o.

Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci: „Nepomuk, Stavební úpravy Husova ul. 286“

11 - 12 / 2012

153 tis. Kč

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Inženýrská činnost spojená s výkonem autorizovaného technika v oboru dopravní stavby

01 - 12 / 2012

275 tis. Kč

 

Pozn.:
finanční objem referenčních zakázek je uveden bez DPH v celých tisících Kč
MK = místní komunikace
LC = lesní cesta
BD = bytový dům
OZ = obytná zóna
TI = technická infrastruktura
HPC = hlavní polní cesta
VPC = vedlejší polní cesta
PEM = protierozní mez
SO = stavební objekt