Vavřík stavby s.r.o.
IČO / DIČ: 291 21 957 / CZ 291 21 957 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 247 871 270 / 0300

sídlo: Příkosice 151, 338 43 Mirošov
provozovna: Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk
mobil: +420 721 502 708
e-mail: vavrik@vavrikstavby.cz

 

Reference

2013

Vybrané referenční stavební zakázky

 

OBJEDNATEL

místo realizace, název akce

termín provádění

finanční objem

Město Nepomuk

Nepomuk, Minihřiště u ZŠ

10 / 2012

- 03 / 2013

789 tis. Kč

Město Nepomuk

Nepomuk, Autobusová zastávka, Náměstí Augustina Němejce

03 - 04 / 2013

583 tis. Kč

Domov sociálních služeb Liblín,

Florstyl s.r.o.

Liblín, oprava cest v zámeckém parku

11 / 2012

- 05 / 2013

963 tis. Kč

Obec Chlum Chlum nad Berounkou, Oprava propustku na MK

04 - 06 / 2013

695 tis. Kč

Obec Neurazy

Vojovice, rekonstrukce lesní cesty

07 - 08 / 2013

1.673 tis. Kč

Obec Sirá

Sirá, Oprava MK k lesu

06 - 09 / 2013

996 tis. Kč

Město Přeštice

Přeštice, Obytná zóna K Lukavici - chodník a cyklostezka u K3

05 - 09 / 2013

960 tis. Kč

Obec Klášter Klášter, Cyklostezka Helenka, II. etapa

07 - 09 / 2013

584 tis. Kč

EUROVIA Silba, a.s.

VP Brdy, Rekonstrukce lesní cesty Pramenská

08 - 09 / 2013

760 tis. Kč

Hájský spolek pro obnovu, o.s.

Nepomuk, Terénní úpravy a dětské hřiště Zelený důl

06 - 10 / 2013

668 tis. Kč

Obec Podmokly Podmokly, Prodloužení obecní kanalizace

09 - 10 / 2013

625 tis. Kč

Město Kasejovice

Kasejovice, Výstavba sběrného dvora odpadů

08 - 11 / 2013

2.400 tis. Kč

STAVMONTA spol. s r.o.

Město Touškov, Čistou botou přes Touškov - III. etapa (kanalizace v ulicích Újezdská, Vodní, Zahradní a Žitná)

04 - 09 / 2013

3.265 tis. Kč

STAVMONTA spol. s r.o.

Honezovice, kanalizace a ČOV, řady A2, A2-1

06 - 09 / 2013

1.547 tis. Kč

 

 

Pozn.:
finanční objem referenčních zakázek je uveden bez DPH v celých tisících Kč
= základní škola
MK = místní komunikace
VP = vojenský prostor
ČOV = čistírna odpadních vod